ماموریت ، ارزش ها و چشم انداز

ماموریت 

 • مدیریت و ارزیابی پروژه های معدنی از منظر زیست محیطی و بهینه سازی سرمایه گذاری.

 • زمین شناسی، اکتشاف، طراحی، استخراج و فرآوری بهینه ذخایر اقتصادی.

 • توسعه منابع انسانی و استفاده از تکنولوژی مناسب در ارتباط با اهداف شرکت.

 • ارتقاء ارزش افزوده از طریق فرآوری مواد معدنی، اشتغال زایی مولد و پایدار.

چشم انداز

 • توسعه بازار در کشورهای منطقه.

 • مالکیت و بهره برداری از معادن.

 • سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی با تأکید بر آهن، سرب و روی، کرومیت ومنگنز.

 • کنترل استراتژیک شرکت های زیر مجموعه.

 • انطباق با نرمهای جهانی در حوزه مدیریت، کیفیت، زیست محیطی و ... برای برند شدن در بخش معدن کشور.

 • تأکید بر نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و آینده نگری از طریق پژوهش در امور معدن و صنایع معدنی.

اهداف

 • ایجاد شرکت های تخصصی توانمند به منظور انجام فعالیت و توسعه در بخش معدن و منابع معدنی.

 • فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن و منابع معدنی؛ و سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های توسعه ای که برای هلدینگی ایجاد ارزش افزوده می نماید.

 • استفاده از توانمندی های منابع انسانی با تجربه و متخصص برای گسترش فعالیت ها در بخش با توجه به ماموریت هلدینگ.

 • شناسایی منابع معدنی دارای اولویت و تبدیل آن به ذخایر قابل استخراج.

 • رعایت بکارگیری مقررات فنی و استانداردهای بین المللی.

 • حضور در مجامع و نمایشگاه های بین المللی.

 • انجام پروژه مرتبط با بخش معدن و منابع معدنی در خارج از شرکت.

 • ایجاد بانکهای اطلاعاتی از ذخیره بخش معدن و منابع معدنی.

 • ایجاد بانک اطلاعاتی از وضعیت بازار در ایران، خاورمیانه مرتبط با بخش معدن و منابع معدنی.