شرکت توانا کانی فلات شرق

چهارشنبه، 02 خرداد 1403

شرکت توانا کانی فلات شرق )سهامی خاص(، یکی دیگر از مجموعه های معدنی گروه فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده است. عمده فعالیت این شرکت معدنن سنگ آهن هماتیت درود نیشابور است و در حال حاضر تجهیز و راه اندازی معدن می باشد. از جمله قابلیت های مجموعه های گروه، علی الاخصوص شرکت توانا کانی فلات شرق در بخش اکتشاف، بررسی و شناسایی توان معدنی در سراسر کشور می باشد.
معدن سنگ آهن درود در منطقه درود نیشابور دارای پروانه بهره برداری هماتیت می باشد. این معدن نیز در مرحله طرحی سینه کارها و پله های استخراجی می باشد. این معدن همچنین دارای ذخایر خوبی از آهن و منگنز می باشد که مطمئنا فضای مستعد برای اکتشاف و رسیدن به یک ذخیره بسیار خوب را دارد. ذخیره مندرج در گواهی کشف 7.200.000 تن می باشد.