شرکت ستاره فروزان نگین صنعت

چهارشنبه، 02 خرداد 1403

شرکت ستاره فروزان نگین صنعت این شرکت در مجموعه گروه صنعتی و معدنی عطامتال در راستای اکتشاف و استخراج مواد معدنی تاسیس گردیده و هم اکنون محدوده اکتشافی پلی متال ده سلم در استان خراسان جنوبی در دستور کار مطالعات اکتشافی شرکت مذکور قرار دارد. شرکت ستاره فروزان نگین صنعت، همچنین محدوده هماتیت کوه آهن در شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی را در اختیار داشته .